جستجو
فیلتر ها
بستن

آبشار شوی فروردین 94

آبشار شوی منطقه: لرستان تاریخ اجرای برنامه: 1394/01/07,09 تعداد همنوردان: 11 نفر سرپرست: آقای فرشاد پولادی

QR-Code

آبشارشوی با ارتفاع 85 مترو با عرض 75 متربزرگترین آبشارخاورمیانه است که دارای طبیعتی بینظیر و شگفت می باشد.این آبشار در نزدیکی روستای شوی و در مکانی کاملا وحشی واقع شده است که هر ساله تعداد زیادی از کوهنوردان وگردشگران از این جای زیبا دیدن میکنند. روستای شوی دراستان لرستان می باشد. اهالی آن منطقه همگی بختیاری بوده و مهمان نواز می باشند اما در سالهای گذشته با بیشترشدن گردشگران منطقه عده ای سودجو به دلیل نبود پاسگاه نیروی انتظامی در آن نزدیکی به دزدی و آزار گردشگران منطقه پرداخته که متاسفانه به نام مردم آن منطقه گذاشته شده است.

طبق برنامه قبلی با خودروهای شخصی دوستان به شهر دورود رفتیم ماشین ها را درپارکینگ ایستگاه قطار پارک نموده و ساعت 19:45 دقیقه سوار قطارعادی تهران-اهواز شدیم ازآنجا تا ایستگاه تله زنگ 8 ایستگاه فاصله می باشد که حدود 4 ساعت طول میکشد درساعت 23:30 دقیقه به ایستگاه تله زنگ رسیدیم. درآنجا با هماهنگی رئیس ایستگاه و رئیس پاسگاه انتظامی ایستگاه، خانه ای اجاره کردیم و با یک راهنمای محلی که وظیفه بردن و برگرداندن ما و امنیت مارا نیز برعهده داشت هماهنگی های لازم را انجام دادیم.

ساعت 6:10 صبح با هماهنگی قبلی حرکت کردیم. ابتدای مسیرازکنار رود سزار شروع می شود و بعد به دشت های باز و چند قبرستان تاریخی و درانتها به روستای شوی که بعد به آبشار ختم می گردد. طول مسیر بسیار زیبا و دیدنی است که همین زیبایی های مسیر باعث کند شدن حرکت افراد تیم شده بود. ساعت 7:10 به چشمه ی که در کنار قبرستان قدیمی هست رسیدیم. صبحانه را صرف نموده و به آرامی به حرکت خود ادامه دادیم. با تاخیر زیاد ساعت 12:50 دقیقه به روستای شوی و در ساعت 14:05 دقیقه به کنار آبشارشوی رسیدیم

نکات مهم

.حتما برای خود راهنما بگیرید

.ساعت حرکت قطارها سالیانه تغییرمیکند، قبل ازحرکت و برنامه ریزی از طریق سایت رجا ساعت حرکت قطارها راچک نمایید

.به اندازه کافی موادغذایی و...همراه خود داشته باشید زیرا درآنجا فروشگاه یا سوپرمارکتی وجود ندارد

عکس و گزارش از آقای فرشاد پولادی

آبشارشوی با ارتفاع 85 مترو با عرض 75 متربزرگترین آبشارخاورمیانه است که دارای طبیعتی بینظیر و شگفت می باشد.این آبشار در نزدیکی روستای شوی و در مکانی کاملا وحشی واقع شده است که هر ساله تعداد زیادی از کوهنوردان وگردشگران از این جای زیبا دیدن میکنند. روستای شوی دراستان لرستان می باشد. اهالی آن منطقه همگی بختیاری بوده و مهمان نواز می باشند اما در سالهای گذشته با بیشترشدن گردشگران منطقه عده ای سودجو به دلیل نبود پاسگاه نیروی انتظامی در آن نزدیکی به دزدی و آزار گردشگران منطقه پرداخته که متاسفانه به نام مردم آن منطقه گذاشته شده است.

طبق برنامه قبلی با خودروهای شخصی دوستان به شهر دورود رفتیم ماشین ها را درپارکینگ ایستگاه قطار پارک نموده و ساعت 19:45 دقیقه سوار قطارعادی تهران-اهواز شدیم ازآنجا تا ایستگاه تله زنگ 8 ایستگاه فاصله می باشد که حدود 4 ساعت طول میکشد درساعت 23:30 دقیقه به ایستگاه تله زنگ رسیدیم. درآنجا با هماهنگی رئیس ایستگاه و رئیس پاسگاه انتظامی ایستگاه، خانه ای اجاره کردیم و با یک راهنمای محلی که وظیفه بردن و برگرداندن ما و امنیت مارا نیز برعهده داشت هماهنگی های لازم را انجام دادیم.

ساعت 6:10 صبح با هماهنگی قبلی حرکت کردیم. ابتدای مسیرازکنار رود سزار شروع می شود و بعد به دشت های باز و چند قبرستان تاریخی و درانتها به روستای شوی که بعد به آبشار ختم می گردد. طول مسیر بسیار زیبا و دیدنی است که همین زیبایی های مسیر باعث کند شدن حرکت افراد تیم شده بود. ساعت 7:10 به چشمه ی که در کنار قبرستان قدیمی هست رسیدیم. صبحانه را صرف نموده و به آرامی به حرکت خود ادامه دادیم. با تاخیر زیاد ساعت 12:50 دقیقه به روستای شوی و در ساعت 14:05 دقیقه به کنار آبشارشوی رسیدیم

نکات مهم

.حتما برای خود راهنما بگیرید

.ساعت حرکت قطارها سالیانه تغییرمیکند، قبل ازحرکت و برنامه ریزی از طریق سایت رجا ساعت حرکت قطارها راچک نمایید

.به اندازه کافی موادغذایی و...همراه خود داشته باشید زیرا درآنجا فروشگاه یا سوپرمارکتی وجود ندارد

عکس و گزارش از آقای فرشاد پولادی

فروش این محصول به پایان رسیده است