جستجو
فیلتر ها
بستن

اولین جلسه اردوهای هیمالیانوردی اسلامشهر آذر 92

برنامه: اولین جلسه اردوهای هیمالیانوردی اسلامشهر منطقه: دارآباد _ تهران تاریخ اجرای برنامه: 1392/09/29 تعداد همنوردان: 15 نفر سرپرست: آقای حسن صحرایی

QR-Code

اولین جلسه ی اردوهای هیمالیا نوردی شهرستان اسلامشهر با حضور نماینده ی فدراسیون کوهنوردی جناب آقای محمد نصیری و 15 تن از اعضای شرکت کننده در تاریخ 29 آذرماه 92 در منطقه ی دارآباد برگزار گردید.

این اردو با حضور 15 نفر از اعضای فعال گروه جوان با همراهی برخی از همنوردان از گروه های شهریار و کوهیار برگزار گردید. در این برنامه ضمن صعود قله ی دارآباد از تجربیات مربی ارزنده جناب آقای محمد نصیری استفاده شد.

شرکت کنندگان راس ساعت 5 از اسلامشهر حرکت نموده و ساعت 6 به دارآباد رسیدند. اعضای گروه پس از آماده سازی در سربند غلاک به سمت مسیر یال شن سیاه حرکت نمودند که در ابتدای مسیر جناب آقای محمد نصیری، ضمن انجام مراسم معارفه ی اعضاء توضیحاتی درباره ی طرز صحیح استفاده از باتون در شیب ارائه فرمودند.

در طول مسیر، چندین بار گروه به نسبت شرایط جوی که در آن قرار می گرفت از توضیحات مربی بهره مند می شد.

لزوم رعایت نظم و پوشش مناسب و مسائل ایمنی نظیر استفاده از کرم ضد آفتاب ، خوردن مایعات ، استفاده از مواد قندی که در حین برنامه سریع به قند تبدیل می شوند از موارد مهمی بود که برای اعضای شرکت کننده مفید به نظر می رسید.

از دیگر نکات مهم این برنامه نظارت مستمر آقای محمد نصیری به مسائل مهمی چون تغذیه حین برنامه و دقت ایشان نسبت به طرز صحیح گام برداری در برف بود.

در طول مسیر ، هر کدام از اعضاء مسافتی کوتاه را به عنوان جلودار طی می کردند که در حین حرکت نیز به سوالات مربی درباره موضوعاتی چون طرزگام برداری ، تغذیه ، پوشش و ... پاسخ می دادند. در نهایت تعداد 13 نفر از اعضای گروه به همراه آقای محمد نصیری ساعت 11:30 زودتر از بقیه به قله رسیدند.

لازم به ذکر است در طول استراحت در پناهگاه موارد مهمی درباره ی تغذیه مناسب حین برنامه و لزوم بارگیری از پروتئین 48 ساعت قبل از برنامه و استفاده از کربوهیدارت و مواد قندی در حین برنامه را متذکر شدند. ایشان نیسبت به انجام فعالیت های هوازی برای آماده نگه داشتن بدن جهت برنامه های آتی تاکید داشتند.

این برنامه با تلاش های قابل وصف آقای حسن صحرایی که سرپرستی برنامه را نیز بر عهده داشتند با عقب داری آقای امیر آرزه به نحو شایسته برگزار گردید.قابل ذکر است از سوی مسئول کمیته بانوان، سرکار خانم سحر مشعشی به عنوان تنها بانوی شرکت کننده مورد تقدیر قرار گرفته شد.به امید حضور گرم همنوردان علاقه مند در اردوهای آینده.

 

گزارش و عکس از اسدالله نصیری

اولین جلسه ی اردوهای هیمالیا نوردی شهرستان اسلامشهر با حضور نماینده ی فدراسیون کوهنوردی جناب آقای محمد نصیری و 15 تن از اعضای شرکت کننده در تاریخ 29 آذرماه 92 در منطقه ی دارآباد برگزار گردید.

این اردو با حضور 15 نفر از اعضای فعال گروه جوان با همراهی برخی از همنوردان از گروه های شهریار و کوهیار برگزار گردید. در این برنامه ضمن صعود قله ی دارآباد از تجربیات مربی ارزنده جناب آقای محمد نصیری استفاده شد.

شرکت کنندگان راس ساعت 5 از اسلامشهر حرکت نموده و ساعت 6 به دارآباد رسیدند. اعضای گروه پس از آماده سازی در سربند غلاک به سمت مسیر یال شن سیاه حرکت نمودند که در ابتدای مسیر جناب آقای محمد نصیری، ضمن انجام مراسم معارفه ی اعضاء توضیحاتی درباره ی طرز صحیح استفاده از باتون در شیب ارائه فرمودند.

در طول مسیر، چندین بار گروه به نسبت شرایط جوی که در آن قرار می گرفت از توضیحات مربی بهره مند می شد.

لزوم رعایت نظم و پوشش مناسب و مسائل ایمنی نظیر استفاده از کرم ضد آفتاب ، خوردن مایعات ، استفاده از مواد قندی که در حین برنامه سریع به قند تبدیل می شوند از موارد مهمی بود که برای اعضای شرکت کننده مفید به نظر می رسید.

از دیگر نکات مهم این برنامه نظارت مستمر آقای محمد نصیری به مسائل مهمی چون تغذیه حین برنامه و دقت ایشان نسبت به طرز صحیح گام برداری در برف بود.

در طول مسیر ، هر کدام از اعضاء مسافتی کوتاه را به عنوان جلودار طی می کردند که در حین حرکت نیز به سوالات مربی درباره موضوعاتی چون طرزگام برداری ، تغذیه ، پوشش و ... پاسخ می دادند. در نهایت تعداد 13 نفر از اعضای گروه به همراه آقای محمد نصیری ساعت 11:30 زودتر از بقیه به قله رسیدند.

لازم به ذکر است در طول استراحت در پناهگاه موارد مهمی درباره ی تغذیه مناسب حین برنامه و لزوم بارگیری از پروتئین 48 ساعت قبل از برنامه و استفاده از کربوهیدارت و مواد قندی در حین برنامه را متذکر شدند. ایشان نیسبت به انجام فعالیت های هوازی برای آماده نگه داشتن بدن جهت برنامه های آتی تاکید داشتند.

این برنامه با تلاش های قابل وصف آقای حسن صحرایی که سرپرستی برنامه را نیز بر عهده داشتند با عقب داری آقای امیر آرزه به نحو شایسته برگزار گردید.قابل ذکر است از سوی مسئول کمیته بانوان، سرکار خانم سحر مشعشی به عنوان تنها بانوی شرکت کننده مورد تقدیر قرار گرفته شد.به امید حضور گرم همنوردان علاقه مند در اردوهای آینده.

 

گزارش و عکس از اسدالله نصیری

فروش این محصول به پایان رسیده است