جستجو
فیلتر ها
بستن

جشنواره سنگنوردی بیستون

QR-Code

احبار ارسالی از سوی "ابراهیم نوتاش": پیش‌خبر دومین جشن‌واره ی سنگ‌ نوردی بیستون در مجله‌ی "Montagne" نشریه‌ی رسمی مربوط به آلپاین کلاب باشگاه‌های کوه‌نوردی فرانسه درج و منتشر شد.

در متن منتشر شده آمده است: 

فدراسیون باشگاه‌های کوه‌نوردی فرانسه در سال ۲۰۱۲ قرارداد همکاری با فدراسیون کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی ایران و انجمن کوه‌نوردان را منعقد کرده‌ است.

در راستای این قرار داد و به دنبال شرکت جمعی از کوه‌نوردان فرانسوی و بازگشایی مسیر‌های جدید در اولین جشن‌واره بین‌المللی سنگ‌نوردی بیستون درسال ۲۰۱۰، این فدراسیون به اعضای خود توصیه می‌کند: در دومین جشن‌واره نیز که از ۱۳ تا ۲۰ اکتبر سال ۲۰۱۲ برگزار می‌شود شرکت کنند.

هزینه‌ی برنامه (بدون احتساب هزینه‌ی رفت و برگشت) برابر با ۲۰۰ یورو است. (شامل: حمل بارها، ایاب و ذهاب داخلی از طریق هواپیما ، اسکان و تغذیه).

فرانسوی‌ها می‌توانند در فرودگاه تهران ویزای خود را اخذ کنند ولی آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها و کانادایی‌ها باید قبلاً از طریق مجاری دیپلماتیک اقدام کنند.

برنامه‌ی این جشن‌واره که از سوی "ابراهیم نوتاش" با همکاری فدراسیون‌ کوه‌نوردی ایران اعلام شده، به این شرح است:

۱۳ اکتبر: ورود شرکت‌کنندگان به تهران (استقبال در فرودگاه و انتقال به هتل)

۱۴ اکتبر: پرواز به کرمانشاه و عصر همان روز برگزاری آئین افتتاحیه 

۱۵، ۱۶، ۱۷، و ۱۸ اکتبر : سنگ‌نوردی روی دیواره‌ی بیستون 

شامگاه ۱۸ اکتبر : آئین اختتامیه

۱۹ اکتبر: صبح بازدید از آثار تاریخی و باستانی کرمانشاه و عصر همان روز بازگشت به تهران (کسانی که بخواهند در طی این روز به سنگ‌نوردی ادامه دهند شرایط برایشان فراهم خواهد بود)

۲۰ اکتبر: بازدید از شهر تهران (اختیاری)

احبار ارسالی از سوی "ابراهیم نوتاش": پیش‌خبر دومین جشن‌واره ی سنگ‌ نوردی بیستون در مجله‌ی "Montagne" نشریه‌ی رسمی مربوط به آلپاین کلاب باشگاه‌های کوه‌نوردی فرانسه درج و منتشر شد.

در متن منتشر شده آمده است: 

فدراسیون باشگاه‌های کوه‌نوردی فرانسه در سال ۲۰۱۲ قرارداد همکاری با فدراسیون کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی ایران و انجمن کوه‌نوردان را منعقد کرده‌ است.

در راستای این قرار داد و به دنبال شرکت جمعی از کوه‌نوردان فرانسوی و بازگشایی مسیر‌های جدید در اولین جشن‌واره بین‌المللی سنگ‌نوردی بیستون درسال ۲۰۱۰، این فدراسیون به اعضای خود توصیه می‌کند: در دومین جشن‌واره نیز که از ۱۳ تا ۲۰ اکتبر سال ۲۰۱۲ برگزار می‌شود شرکت کنند.

هزینه‌ی برنامه (بدون احتساب هزینه‌ی رفت و برگشت) برابر با ۲۰۰ یورو است. (شامل: حمل بارها، ایاب و ذهاب داخلی از طریق هواپیما ، اسکان و تغذیه).

فرانسوی‌ها می‌توانند در فرودگاه تهران ویزای خود را اخذ کنند ولی آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها و کانادایی‌ها باید قبلاً از طریق مجاری دیپلماتیک اقدام کنند.

برنامه‌ی این جشن‌واره که از سوی "ابراهیم نوتاش" با همکاری فدراسیون‌ کوه‌نوردی ایران اعلام شده، به این شرح است:

۱۳ اکتبر: ورود شرکت‌کنندگان به تهران (استقبال در فرودگاه و انتقال به هتل)

۱۴ اکتبر: پرواز به کرمانشاه و عصر همان روز برگزاری آئین افتتاحیه 

۱۵، ۱۶، ۱۷، و ۱۸ اکتبر : سنگ‌نوردی روی دیواره‌ی بیستون 

شامگاه ۱۸ اکتبر : آئین اختتامیه

۱۹ اکتبر: صبح بازدید از آثار تاریخی و باستانی کرمانشاه و عصر همان روز بازگشت به تهران (کسانی که بخواهند در طی این روز به سنگ‌نوردی ادامه دهند شرایط برایشان فراهم خواهد بود)

۲۰ اکتبر: بازدید از شهر تهران (اختیاری)

فروش این محصول به پایان رسیده است