جستجو
فیلتر ها
بستن

درگذشت علی محمد مهدور بهمن 91

QR-Code

با عرض تاسف و تسلیت به جامعه کوهنوردی ایران با عرض تأسف و تأثر؛ " علی محمد مهدور " کوهنورد 40 ساله، ازکوهنوردان خوب گروه کوهنوردان جوان و از ایرانیان تلاشگر بر روی قله‌ ی " دماوند " در زمستان 1391 روز شنبه 21 بهمن ماه به دلیل سقوط در منطقه‌ی " آبشار یخی " دماوند؛ جان به جان آفرین تسلیم کرد.
اندوه ما در غم از دست دادن ان عزیز بزرگوار در واژه ها نمیگنجد، تنها میتوانیم از خداوند برای خانواده آن مرحوم صبری عظیم و برای آن مرحوم روحی شاد و آرام طلب کنیم .

با عرض تاسف و تسلیت به جامعه کوهنوردی ایران با عرض تأسف و تأثر؛ " علی محمد مهدور " کوهنورد 40 ساله، ازکوهنوردان خوب گروه کوهنوردان جوان و از ایرانیان تلاشگر بر روی قله‌ ی " دماوند " در زمستان 1391 روز شنبه 21 بهمن ماه به دلیل سقوط در منطقه‌ی " آبشار یخی " دماوند؛ جان به جان آفرین تسلیم کرد.
اندوه ما در غم از دست دادن ان عزیز بزرگوار در واژه ها نمیگنجد، تنها میتوانیم از خداوند برای خانواده آن مرحوم صبری عظیم و برای آن مرحوم روحی شاد و آرام طلب کنیم .

فروش این محصول به پایان رسیده است