جستجو
فیلتر ها
بستن

دیواره بیستون مسیر هری رست خرداد 94

منطقه: بیستون _ کرمانشاه تاریخ اجرای برنامه: 1394/03/14,15 تعداد همنوردان: 5 نفر سرپرست: آقای فرشاد پولادی

QR-Code

ساعت 2 بعد ازظهر از اسلام شهر با ماشین شخصی به طرف بیستون حرکت کردیم و ساعت 8 غروب به محوطه تاریخی بیستون رسیدیم . بعداز آماده شدن برای صعود از سمت راست کافه شیرزادی به سمت بالای مجسمه هرکول حرکت کرده و بعداز دور زدن پله اول از پشت پله اول دست به سنگ بالا رفته و بعداز حدود نیم ساعت کوهپیمایی به طول اول مسیر رسیده شب را در زیر طول اول سپری کرده.صبح ساعت 7 اولین طول را که که کارگاه آن از رول و سیم بوکسل و حلقه ی فرود تشکیل شده است و حدود 30 متر می باشد را صعود کردیم. پس از صعود از آن از پله ی اول تراورس کرده تا زیر اولین شن اسکی رسیدیم در مسیر شن اسکی دو پاکوب وجود دارد که پاکوب بالایی به طرف مسیر هری رست و پاکوب پایینی به سمت مسیرهای دیگر می رود . پاکوب بالایی را ادامه داده ، درانتهای شن اسکی تابلوی مسیر در بالای طاقچه ی بزرگی در زیر پله دوم مشاهده می گردد.مسیراز بالای تابلو در شکاف بزرگی که به سمت پایین به صورت مورب می آید به خوبی قابل تشخیص می باشد. از انتهای شن اسکی باید مسیر خودرا به سمت چپ ادامه داد تابه پرتگاه رسیده، از تیغه کنار پرتگاه بالارفته تا اولین رول های داخل مسیر را مشاهده کنید بعد از رد شدن از دو تک رول که در مسیر برای اطمینان کوبیده شده است تیغه تمام می شود در انتهای تیغه کمی به سمت راست تراورس کرده اولین کارگاه اصلی مسیر را می بینید از آنجا یک طول باید تنوره صعود شود و دو طول به صورت گرده ای صعود می شود. و طول آخر که سنگین می باشد باید به صورت طبیعی یا به وسیله رکاب زدن صعود شود، پس از صعود از آن به طاقچه بزرگی رسیدیم که پناهگاه هری رست در آنجا قابل مشاهده است

فرود

برای فرود از پناهگاه هری رست دو مسیر فرود وجود دارد مسیر شرقی و مسیر قدیمی که مسیر قدیمی روی خود مسیر صعود شده فرود می آیید، اولین کارگاه فرود این مسیر از زیر خود پناهگاه بوده وتنها کارگاه اول مسیر می باشد که از مسیر صعود شده خارج می باشد.اولین کارگاه مسیر از دوولف وزنجیر و حلقه ی فرود درست شده است که درون فرو رفتگی بیرون دیواره کوبیده شده و قابل مشاهده می باشد. بعداز فرود از طول اول دو طولی را که به صورت گرده ای با طناب صعود شده بود را فرود رفته و بعداز آن طول تنوره را فرود رفتیم و طول آخر از کارگاه موجود در پایین تنوره به صورت مستقیم به روی پله اول فرود می رویم و از اینجای مسیر دیگر نیاز به فرود نیست

سرپرست برنامه : فرشاد پولادی

همنوردان برنامه: آقایان داود رضایی، سجاد سالاروند، افشین ثقفی، فرشاد پولادی و خانم زهرا رستم آبادی

گزارش و عکس از خانم زهرا رستم آبادی

ساعت 2 بعد ازظهر از اسلام شهر با ماشین شخصی به طرف بیستون حرکت کردیم و ساعت 8 غروب به محوطه تاریخی بیستون رسیدیم . بعداز آماده شدن برای صعود از سمت راست کافه شیرزادی به سمت بالای مجسمه هرکول حرکت کرده و بعداز دور زدن پله اول از پشت پله اول دست به سنگ بالا رفته و بعداز حدود نیم ساعت کوهپیمایی به طول اول مسیر رسیده شب را در زیر طول اول سپری کرده.صبح ساعت 7 اولین طول را که که کارگاه آن از رول و سیم بوکسل و حلقه ی فرود تشکیل شده است و حدود 30 متر می باشد را صعود کردیم. پس از صعود از آن از پله ی اول تراورس کرده تا زیر اولین شن اسکی رسیدیم در مسیر شن اسکی دو پاکوب وجود دارد که پاکوب بالایی به طرف مسیر هری رست و پاکوب پایینی به سمت مسیرهای دیگر می رود . پاکوب بالایی را ادامه داده ، درانتهای شن اسکی تابلوی مسیر در بالای طاقچه ی بزرگی در زیر پله دوم مشاهده می گردد.مسیراز بالای تابلو در شکاف بزرگی که به سمت پایین به صورت مورب می آید به خوبی قابل تشخیص می باشد. از انتهای شن اسکی باید مسیر خودرا به سمت چپ ادامه داد تابه پرتگاه رسیده، از تیغه کنار پرتگاه بالارفته تا اولین رول های داخل مسیر را مشاهده کنید بعد از رد شدن از دو تک رول که در مسیر برای اطمینان کوبیده شده است تیغه تمام می شود در انتهای تیغه کمی به سمت راست تراورس کرده اولین کارگاه اصلی مسیر را می بینید از آنجا یک طول باید تنوره صعود شود و دو طول به صورت گرده ای صعود می شود. و طول آخر که سنگین می باشد باید به صورت طبیعی یا به وسیله رکاب زدن صعود شود، پس از صعود از آن به طاقچه بزرگی رسیدیم که پناهگاه هری رست در آنجا قابل مشاهده است

فرود

برای فرود از پناهگاه هری رست دو مسیر فرود وجود دارد مسیر شرقی و مسیر قدیمی که مسیر قدیمی روی خود مسیر صعود شده فرود می آیید، اولین کارگاه فرود این مسیر از زیر خود پناهگاه بوده وتنها کارگاه اول مسیر می باشد که از مسیر صعود شده خارج می باشد.اولین کارگاه مسیر از دوولف وزنجیر و حلقه ی فرود درست شده است که درون فرو رفتگی بیرون دیواره کوبیده شده و قابل مشاهده می باشد. بعداز فرود از طول اول دو طولی را که به صورت گرده ای با طناب صعود شده بود را فرود رفته و بعداز آن طول تنوره را فرود رفتیم و طول آخر از کارگاه موجود در پایین تنوره به صورت مستقیم به روی پله اول فرود می رویم و از اینجای مسیر دیگر نیاز به فرود نیست

سرپرست برنامه : فرشاد پولادی

همنوردان برنامه: آقایان داود رضایی، سجاد سالاروند، افشین ثقفی، فرشاد پولادی و خانم زهرا رستم آبادی

گزارش و عکس از خانم زهرا رستم آبادی

فروش این محصول به پایان رسیده است