جستجو
فیلتر ها
بستن

صعود به قله آزاد کوه

برنامه : قله آزاد کوه منطقه : مازندران - کیلومتر 80 کرج چالوس - روستای نسن تاریخ اجرای برنامه : جمعه 15/16/4/1391 تعداد هم نوردان : 11 نفر سرپرست : آقای ارسلان قلی پور

QR-Code

با توجه به تعطیلات دو روزه و احتمال شلوغی جاده مقرر گردید رأس ساعت 5 صبح از سر نوری (اسلامشهر) حرکت کنیم.

با تماس با مرکز ترافیک مسیر ، سرانجام همان جاده کرج به چالوس مسیر رفت انتخاب شد. که مسیر در کل بدون ترافیک خاصی طی گردید. ساعت 9:55 به پل زنگوله که حدوداٌ 4 کیلومتر بعد از تونل کندوان قرار دارد رسیدیم پس از طی نیم ساعت در جاده بلده ساعت 10:25 برای صبحانه توقف و ساعت 11:10 دوباره به حرکت خود ادامه دادیم. ساعت 12 ظهر وارد روستای نسن شدیم با توجه به اینکه اغلب روستاها یک راه ورود ویک راه خروج دارند برای دستیابی به داخل روستا از ورودی اول وارد شدیم ساعت 12:15 از کوچه ای که در آنسوی رودخانه و روبروی دفتر مخابرات روستا قرار داشت حرکت خود را شروع کردیم.

ارتفاع در نقطه شروع 2515 متر از سطح دریا می باشد. با توجه به فصل اجرای برنامه در نظر داشته باشید به علت تعرق بیشتر حتماٌ از شروع برنامه آب خوردن همراه داشته باشید. در مسیر قله از روستا به فاصله زمانی حدوداٌ یک ساعت و نیم چشمه آب در دسترس نمی باشد. مسیر تا دشت سوتک بسیار زیبا و فرح بخش است ، رویش انواع گلها و سر سبزی منطقه هوای بسیار مطبوع و دلپذیری را فراهم کرده بود، فراوانی قارچ در مسیر نیز از موارد خاصی بود که همنوردان را به جمع آوری آن تحریک می کرد که به توصیه هنگام برگشت می توانستند این کار را انجام دهند.

پس از اولین چشمه که خیلی دیر به آن رسیدیم در سراسر مسیر چشمه های بسیاری وجود داشت که ناگزیر از استراحت کوتاه و استفاده از آب چشمه بودیم. مسیر قله از روستا تا دشت سوتک از سمت راست رودخانه با پاکوب مشخصی انجام می گیرد، هر چند در نقاطی به علت رویش گیاهی ممکن است کوهنوردان را دچار اشتباه کند.

ساعت 16:45 برای خوردن ناهار توقف و ساعت 17:30 دوباره رهسپار شدیم. پس از رسیدن به دشت سوتک و جائی که رودخانه به سمت راست متمایل می شود حدوداٌ 100 متر جلوتر باید از عرض رودخانه که در این هنگام از سال به علت بارشهای فراوان بسیار پر آب بود گذشت، که این کار با مشکلاتی همراه بود. پس از گذر از عرض رودخانه مسیر خود را به سمت چپ تغییر دادیم تا در پاکوب مشخصی که به سمت قله میرفت، قرار بگیریم.

آرام آرام شیب مسیر بیشتر می شود و این مسأله حرکت را کندتر می کند. دوستان پیشنهاد دادند که برای شب مانی در همان دشت سوتک چادر بزنیم ولی در نظر داشته باشید از آنجایی که سختی مسیر از همان دشت سوتک شروع می شود بهتر است برای سبکتر شدن برنامه فردا کمی از مسیر (در صورت امکان تا گردنه چوون در همان روز نخست طی شود ) بنابر این باز هم به مسیر خود ادامه دادیم تا ساعت 19:45 زیر گردنه چوون به فاصله زمانی حدوداٌ 45 دقیقه از گردنه برای استراحت و زدن چادرها رسیدیم. در محلی که در آن هستیم چشمهء زیبایی نیز بود که آخرین چشمه در مسیر نسن به قله آزادکوه می باشد.

شبی را در میان چادرها گذراندیم وصبح زود ساعت 5 بیدارباش و ساعت 6:30 حرکت به سمت قله با تمام همنوردان آغاز شد. گروه دیگری از کوهنوردان نیز از مسیر وارنگه رود به طرف قله در حرکت بودند که از مسیر حرکت ما کاملأ هویدا بود. 45 دقیقه بعد یعنی در ساعت 7:15 به گردنه چوون رسیدیم که بلافاصله قله دماوند در دور دستها روء یت شد، بدون توقف مسیر خود را که در شیب تند زیر قله قرار گرفته ادامه دادیم دوباره استراحت کوتاه 5 و 10 دقیقه ای داشتیم در نهایت ساعت 9 صبح روز جمعه 16 تیرماه 1391 پای بر قله آزادکوه نهادیم.

پس از گرفتن عکس و استفاده از مناظر زیبا و بررسی قله های اطراف از جمله دماوند، خلنو، سوتک، علم کوه و ... ساعت 9:45 قله را ترک کردیم ضمن اینکه چهار نفر از همنوردان برای رسیدن به قله دوم آزادکوه که در فاصله زمانی 20 دقیقه ای قرار داشت حرکت کردند. باقی گروه با شن اسکی فوق العاده ای که در مسیر برگشت وجود داشت 20 دقیقه ای به گردنه چوون بازگشتیم، ساعت 10:30 به محل چادرها رسیدیم و پس از استراحت و جمع آوری چادرها ساعت 11:40 به سمت پایین حرکت کردیم. نظم گروه در بازگشت همانند صعود بسیار عالی بود. ساعت 15:30 به ابتدای روستا و اولین درخت زار رسیدیم پس از صرف ناهار و آبتنی بچه ها در رودخانه، ساعت 16:40 به سمت ماشین حرکت کردیم و ساعت 18 روستای نسن و قله آزادکوه را بدرود گفتیم.

همنوردان این برنامه: آقایان دانیال دماوندی – مهدی فرهنگ – علی امانی – پرویز قلی پور – فرشاد پولادی – وحید نام آور – مروت افرادی – ناصر عزتی فر – کریم جعفری – جواد امیری – و ارسلان قلی پور (سرپرست)

گزارش توسط: ارسلان قلی پور

با توجه به تعطیلات دو روزه و احتمال شلوغی جاده مقرر گردید رأس ساعت 5 صبح از سر نوری (اسلامشهر) حرکت کنیم.

با تماس با مرکز ترافیک مسیر ، سرانجام همان جاده کرج به چالوس مسیر رفت انتخاب شد. که مسیر در کل بدون ترافیک خاصی طی گردید. ساعت 9:55 به پل زنگوله که حدوداٌ 4 کیلومتر بعد از تونل کندوان قرار دارد رسیدیم پس از طی نیم ساعت در جاده بلده ساعت 10:25 برای صبحانه توقف و ساعت 11:10 دوباره به حرکت خود ادامه دادیم. ساعت 12 ظهر وارد روستای نسن شدیم با توجه به اینکه اغلب روستاها یک راه ورود ویک راه خروج دارند برای دستیابی به داخل روستا از ورودی اول وارد شدیم ساعت 12:15 از کوچه ای که در آنسوی رودخانه و روبروی دفتر مخابرات روستا قرار داشت حرکت خود را شروع کردیم.

ارتفاع در نقطه شروع 2515 متر از سطح دریا می باشد. با توجه به فصل اجرای برنامه در نظر داشته باشید به علت تعرق بیشتر حتماٌ از شروع برنامه آب خوردن همراه داشته باشید. در مسیر قله از روستا به فاصله زمانی حدوداٌ یک ساعت و نیم چشمه آب در دسترس نمی باشد. مسیر تا دشت سوتک بسیار زیبا و فرح بخش است ، رویش انواع گلها و سر سبزی منطقه هوای بسیار مطبوع و دلپذیری را فراهم کرده بود، فراوانی قارچ در مسیر نیز از موارد خاصی بود که همنوردان را به جمع آوری آن تحریک می کرد که به توصیه هنگام برگشت می توانستند این کار را انجام دهند.

پس از اولین چشمه که خیلی دیر به آن رسیدیم در سراسر مسیر چشمه های بسیاری وجود داشت که ناگزیر از استراحت کوتاه و استفاده از آب چشمه بودیم. مسیر قله از روستا تا دشت سوتک از سمت راست رودخانه با پاکوب مشخصی انجام می گیرد، هر چند در نقاطی به علت رویش گیاهی ممکن است کوهنوردان را دچار اشتباه کند.

ساعت 16:45 برای خوردن ناهار توقف و ساعت 17:30 دوباره رهسپار شدیم. پس از رسیدن به دشت سوتک و جائی که رودخانه به سمت راست متمایل می شود حدوداٌ 100 متر جلوتر باید از عرض رودخانه که در این هنگام از سال به علت بارشهای فراوان بسیار پر آب بود گذشت، که این کار با مشکلاتی همراه بود. پس از گذر از عرض رودخانه مسیر خود را به سمت چپ تغییر دادیم تا در پاکوب مشخصی که به سمت قله میرفت، قرار بگیریم.

آرام آرام شیب مسیر بیشتر می شود و این مسأله حرکت را کندتر می کند. دوستان پیشنهاد دادند که برای شب مانی در همان دشت سوتک چادر بزنیم ولی در نظر داشته باشید از آنجایی که سختی مسیر از همان دشت سوتک شروع می شود بهتر است برای سبکتر شدن برنامه فردا کمی از مسیر (در صورت امکان تا گردنه چوون در همان روز نخست طی شود ) بنابر این باز هم به مسیر خود ادامه دادیم تا ساعت 19:45 زیر گردنه چوون به فاصله زمانی حدوداٌ 45 دقیقه از گردنه برای استراحت و زدن چادرها رسیدیم. در محلی که در آن هستیم چشمهء زیبایی نیز بود که آخرین چشمه در مسیر نسن به قله آزادکوه می باشد.

شبی را در میان چادرها گذراندیم وصبح زود ساعت 5 بیدارباش و ساعت 6:30 حرکت به سمت قله با تمام همنوردان آغاز شد. گروه دیگری از کوهنوردان نیز از مسیر وارنگه رود به طرف قله در حرکت بودند که از مسیر حرکت ما کاملأ هویدا بود. 45 دقیقه بعد یعنی در ساعت 7:15 به گردنه چوون رسیدیم که بلافاصله قله دماوند در دور دستها روء یت شد، بدون توقف مسیر خود را که در شیب تند زیر قله قرار گرفته ادامه دادیم دوباره استراحت کوتاه 5 و 10 دقیقه ای داشتیم در نهایت ساعت 9 صبح روز جمعه 16 تیرماه 1391 پای بر قله آزادکوه نهادیم.

پس از گرفتن عکس و استفاده از مناظر زیبا و بررسی قله های اطراف از جمله دماوند، خلنو، سوتک، علم کوه و ... ساعت 9:45 قله را ترک کردیم ضمن اینکه چهار نفر از همنوردان برای رسیدن به قله دوم آزادکوه که در فاصله زمانی 20 دقیقه ای قرار داشت حرکت کردند. باقی گروه با شن اسکی فوق العاده ای که در مسیر برگشت وجود داشت 20 دقیقه ای به گردنه چوون بازگشتیم، ساعت 10:30 به محل چادرها رسیدیم و پس از استراحت و جمع آوری چادرها ساعت 11:40 به سمت پایین حرکت کردیم. نظم گروه در بازگشت همانند صعود بسیار عالی بود. ساعت 15:30 به ابتدای روستا و اولین درخت زار رسیدیم پس از صرف ناهار و آبتنی بچه ها در رودخانه، ساعت 16:40 به سمت ماشین حرکت کردیم و ساعت 18 روستای نسن و قله آزادکوه را بدرود گفتیم.

همنوردان این برنامه: آقایان دانیال دماوندی – مهدی فرهنگ – علی امانی – پرویز قلی پور – فرشاد پولادی – وحید نام آور – مروت افرادی – ناصر عزتی فر – کریم جعفری – جواد امیری – و ارسلان قلی پور (سرپرست)

گزارش توسط: ارسلان قلی پور

فروش این محصول به پایان رسیده است