جستجو
فیلتر ها
بستن

صعود مشترک گروه پرواز اراک و پیارو ازنا و جوان اسلامشهر به قله شهباز بهمن 92

برنامه: قله شهباز منطقه: شازند _ مرکزی تاریخ اجرای برنامه: 1392/11/11 تعداد همنوردان: 19 نفر سرپرست: آقای حمید رضا احمدی

QR-Code

مشخصات منطقه:

كوه شهباز با 3360 متر ارتفاع، واقع در جنوب شهر شازند و بلندترين قله استان مركزي مي‌باشد. در اين كوه انواع گياهان خودرو و دارويي و گل هاي فراوان از جمله لاله واژگون مي‌رويد. به دليل پوشش گياهي بسيار غني، اين منطقه زيست گاه انواع پرندگان مي‌باشد. از فراز اين قله ارتفاعات زيباي استان مركزي از جمله لجور به خوبي ديده مي‌شود و هر ساله هزاران نفر از كوهنوردان از اين كوه زيبا صعود مي‌كنند

شرح برنامه:

صعود مشترک گروه پرواز اراک و گروه پیارو ازنا و گروه کوهنوردان جوان اسلامشهر در تاریخ 11 بهمن ماه سال 92 برگزار گردید. در این صعود 19 نفر از همنوردان شرکت داشتند.

شروع حرکت اعضای گروه کوهنوردان جوان به سرپرستی آقای حسن صحرایی از اسلامشهر، ساعت 17 روز پنجشنبه بود و در ساعت 19:30 به شازند رسیدیم و شب را در منزل مسکونی صحرایی واقع در 5 کیلومتری قله در شهر آستانه سپری کردیم.

با هماهنگی های قبلی با گروه های دیگر در ساعت 6 صبح روز جمعه حرکت آغاز شد و در ساعت 9:40 به پناهگاه رسیدیم. بعد از استراحت به سمت قله حرکت کردیم و در ساعت 13:20 به قله رسیدیم. بعد از گرفتن عکس های یادگاری به سمت پائین حرکت کردیم. ساعت 15 جهت صرف ناهار در پناهگاه ماندیم و بعد از نیم ساعت به حرکت ادامه دادیم و در ساعت 18 به سمت تهران حرکت کردیم.

در این صعود مشترک سرپرست برنامه آقای حمید رضا احمدی از گروه پرواز اراک بودند و همچنین برنامه ریز و سرپرست گروه جوان آقای حسن صحرایی بودند. جا دارد که تشکر ویژه داشته باشیم از آقای مهدی قاسمی از گروه پرواز اراک که زحمتهای زیادی را برای برگزاری برنامه داشتند.

اسامی شرکت کنندگان در برنامه صعود قله شهباز به شرح زیر می باشد:

گروه پرواز اراک: حمید رضا احمدی (فاتح قله 7546 متری موستاق آتا و سرپرست برنامه)، مهدی قاسمی، فرهاد رضایی، جواد خلیلی، امیر ملکی، فائزه فولادی و رضا آدینه

گروه پیارو ازنا: علی غریب(فاتح خط الراس زمستانه اشترانکوه و سرپرست گروه)، علی لک و جوکار

گروه کوهنوردان جوان اسلامشهر: حسن صحرایی(برنامه ریز و سرپرست گروه)، داود رضایی، سعید رضایی، ارسلان قلی پور، امیر آرزه، افشین ثقفی، محمد حق زاده، حسین حقیقی و قاسم محمد نژاد

عکس و گزارش از آقای حسن صحرایی

.

مشخصات منطقه:

كوه شهباز با 3360 متر ارتفاع، واقع در جنوب شهر شازند و بلندترين قله استان مركزي مي‌باشد. در اين كوه انواع گياهان خودرو و دارويي و گل هاي فراوان از جمله لاله واژگون مي‌رويد. به دليل پوشش گياهي بسيار غني، اين منطقه زيست گاه انواع پرندگان مي‌باشد. از فراز اين قله ارتفاعات زيباي استان مركزي از جمله لجور به خوبي ديده مي‌شود و هر ساله هزاران نفر از كوهنوردان از اين كوه زيبا صعود مي‌كنند

شرح برنامه:

صعود مشترک گروه پرواز اراک و گروه پیارو ازنا و گروه کوهنوردان جوان اسلامشهر در تاریخ 11 بهمن ماه سال 92 برگزار گردید. در این صعود 19 نفر از همنوردان شرکت داشتند.

شروع حرکت اعضای گروه کوهنوردان جوان به سرپرستی آقای حسن صحرایی از اسلامشهر، ساعت 17 روز پنجشنبه بود و در ساعت 19:30 به شازند رسیدیم و شب را در منزل مسکونی صحرایی واقع در 5 کیلومتری قله در شهر آستانه سپری کردیم.

با هماهنگی های قبلی با گروه های دیگر در ساعت 6 صبح روز جمعه حرکت آغاز شد و در ساعت 9:40 به پناهگاه رسیدیم. بعد از استراحت به سمت قله حرکت کردیم و در ساعت 13:20 به قله رسیدیم. بعد از گرفتن عکس های یادگاری به سمت پائین حرکت کردیم. ساعت 15 جهت صرف ناهار در پناهگاه ماندیم و بعد از نیم ساعت به حرکت ادامه دادیم و در ساعت 18 به سمت تهران حرکت کردیم.

در این صعود مشترک سرپرست برنامه آقای حمید رضا احمدی از گروه پرواز اراک بودند و همچنین برنامه ریز و سرپرست گروه جوان آقای حسن صحرایی بودند. جا دارد که تشکر ویژه داشته باشیم از آقای مهدی قاسمی از گروه پرواز اراک که زحمتهای زیادی را برای برگزاری برنامه داشتند.

اسامی شرکت کنندگان در برنامه صعود قله شهباز به شرح زیر می باشد:

گروه پرواز اراک: حمید رضا احمدی (فاتح قله 7546 متری موستاق آتا و سرپرست برنامه)، مهدی قاسمی، فرهاد رضایی، جواد خلیلی، امیر ملکی، فائزه فولادی و رضا آدینه

گروه پیارو ازنا: علی غریب(فاتح خط الراس زمستانه اشترانکوه و سرپرست گروه)، علی لک و جوکار

گروه کوهنوردان جوان اسلامشهر: حسن صحرایی(برنامه ریز و سرپرست گروه)، داود رضایی، سعید رضایی، ارسلان قلی پور، امیر آرزه، افشین ثقفی، محمد حق زاده، حسین حقیقی و قاسم محمد نژاد

عکس و گزارش از آقای حسن صحرایی

.

فروش این محصول به پایان رسیده است