جستجو
فیلتر ها
بستن

قله دارآباد آذر 93

برنامه: قله دارآباد منطقه: تهران تاریخ اجرای برنامه: 1393/09/30 تعداد همنوردان: 9 نفر سرپرست: آقای افشین ثقفی

QR-Code

شروع حرکت ساعت 5:25 از سر نوری به وسیله خودرو های شخصی که شامل 3 خودرو بود آغاز شد و در ساعت 6 به پای کوه رسیدیم و پس از جمع شدن گروه و معرفی همنوردان و مشخص شدن شخص جلودار و عقب دار گروه با وجود بارندگی و وجود مه به سمت بالا حرکت کردیم, چون بارندگی شدید بود و نیز وجود مه و گرفتگی هوا, گروه را بر آن داشت که درباغچه ای به بهانه صبحانه توقف کنیم, پس از صرف صبحانه و بهبودی نسبی هوا، ساعت 8:10 به حرکت خود ادامه دادیم

با وجود اینکه هوا کمی مساعد تر از ساعات اولیه حرکت شده بود ولی با افزایش ارتفاع مه بیشتر و هوا سردتر و دانه های باران به دانه های ریز برف تبدیل می شد. ساعت 10:15 دقیقه به پناهگاه سربازها رسیدیم و پس از اندکی استراحت و خوردن خوراکی و آب ساعت 10:25 به سمت بالا حرکت کردیم هوا همچنان سرد و مه آلود و دانه های ریز متراکم برف و شیب مسیر نیز افزایش یافته بود. پاکوب های قبلی به یخ تبدیل شده بود, گروه تصمیم به ایجاد پاکوب جدید گرفت ساعت 11:30 دقیقه به دکل یا همان دیدبان مخروبه رسیدیم و پس از کمی توقف به منظور تجدید قوا و خوردن آب و خوراکی 5 دقیقه بعد به سمت قله حرکت کردیم.

چون از دکل دیدبانی به بعد دیگر پا کوبی نبود افراد باتجربه گروه اقدام به مسیر یابی کرده شیب و مه وسرما همراه با ریز بارش ها دوچندان شده بود

ساعت 13:30 بود که به قله و پناهگاه رسیدم وپس از صرف ناهار و گرفتن عکس 14:10 به سمت پایین کوه حرکت کردیم

به حق که زبان از بیان آن همه زیبای وصف ناشدنی قاصر است. دور تا دور قله در مه غلیظ و قله ای که مه را شکافته و از آن بیرون زده وپرتو خورشید که بر روی قله پاشیده می شد, سفید پوش بودن قله و قله های اطراف موجب به وجود آمدن منظره زیبای شده بود.

مسیر بازگشت را طی می کردیم که به شیبی تند همراه با صخره رسیدم که به دلیل حضور افراد مبتدی و کم تجربه از سرعت گروه کاسته شد و این مرحله نیز با حمایت اعضای گروه با موفقیت سپری شدو نهایتا' رأس ساعت 17:10 در پارکینگ در کنار خودرو ها بودیم و به سمت مبدأ حرکتمان اسلامشهر حرکت کردیم.

اعضای گروه جمعا' 9 نفرشامل آقایان: افشین ثقفی, یوسف یعقوبی, سعید فروتنی, تیموری, ارسلان قلی پور, پرویز قلی پور, حسن صحرایی, امین طهان و خانم زهرا خزائى.

کمک سرپرست آقای یوسف یعقوبی

گزارش از خانم زهرا خزائی

شروع حرکت ساعت 5:25 از سر نوری به وسیله خودرو های شخصی که شامل 3 خودرو بود آغاز شد و در ساعت 6 به پای کوه رسیدیم و پس از جمع شدن گروه و معرفی همنوردان و مشخص شدن شخص جلودار و عقب دار گروه با وجود بارندگی و وجود مه به سمت بالا حرکت کردیم, چون بارندگی شدید بود و نیز وجود مه و گرفتگی هوا, گروه را بر آن داشت که درباغچه ای به بهانه صبحانه توقف کنیم, پس از صرف صبحانه و بهبودی نسبی هوا، ساعت 8:10 به حرکت خود ادامه دادیم

با وجود اینکه هوا کمی مساعد تر از ساعات اولیه حرکت شده بود ولی با افزایش ارتفاع مه بیشتر و هوا سردتر و دانه های باران به دانه های ریز برف تبدیل می شد. ساعت 10:15 دقیقه به پناهگاه سربازها رسیدیم و پس از اندکی استراحت و خوردن خوراکی و آب ساعت 10:25 به سمت بالا حرکت کردیم هوا همچنان سرد و مه آلود و دانه های ریز متراکم برف و شیب مسیر نیز افزایش یافته بود. پاکوب های قبلی به یخ تبدیل شده بود, گروه تصمیم به ایجاد پاکوب جدید گرفت ساعت 11:30 دقیقه به دکل یا همان دیدبان مخروبه رسیدیم و پس از کمی توقف به منظور تجدید قوا و خوردن آب و خوراکی 5 دقیقه بعد به سمت قله حرکت کردیم.

چون از دکل دیدبانی به بعد دیگر پا کوبی نبود افراد باتجربه گروه اقدام به مسیر یابی کرده شیب و مه وسرما همراه با ریز بارش ها دوچندان شده بود

ساعت 13:30 بود که به قله و پناهگاه رسیدم وپس از صرف ناهار و گرفتن عکس 14:10 به سمت پایین کوه حرکت کردیم

به حق که زبان از بیان آن همه زیبای وصف ناشدنی قاصر است. دور تا دور قله در مه غلیظ و قله ای که مه را شکافته و از آن بیرون زده وپرتو خورشید که بر روی قله پاشیده می شد, سفید پوش بودن قله و قله های اطراف موجب به وجود آمدن منظره زیبای شده بود.

مسیر بازگشت را طی می کردیم که به شیبی تند همراه با صخره رسیدم که به دلیل حضور افراد مبتدی و کم تجربه از سرعت گروه کاسته شد و این مرحله نیز با حمایت اعضای گروه با موفقیت سپری شدو نهایتا' رأس ساعت 17:10 در پارکینگ در کنار خودرو ها بودیم و به سمت مبدأ حرکتمان اسلامشهر حرکت کردیم.

اعضای گروه جمعا' 9 نفرشامل آقایان: افشین ثقفی, یوسف یعقوبی, سعید فروتنی, تیموری, ارسلان قلی پور, پرویز قلی پور, حسن صحرایی, امین طهان و خانم زهرا خزائى.

کمک سرپرست آقای یوسف یعقوبی

گزارش از خانم زهرا خزائی

فروش این محصول به پایان رسیده است