جستجو
فیلتر ها
بستن

قله ریزان خرداد 94

منطقه: افجه_ لواسانات تاریخ اجرای برنامه: 1394/03/29 تعداد همنوردان: 18 نفر سرپرست: آقای یوسف یعقوبی

QR-Code

قله ریزان با ارتفاع ۳۵۷۵ متر در البرز مرکزی واقع شده است که در کنار خود قله مرتفع آتشکوه را دارد. مبدأ صعود این قله روستای افجه و دشت هویج است. قله ریزان بر روی خط‌الرأسی قرار دارد که از قله سیاه‌غارها با ارتفاع ۳۳۴۰ متر (روستای برگ‌ جهان) شروع می‌شود و قلل پرسون (۳۱۰۰ متر)، ریزان (۳۵۷۵ متر)، سیاه ‌لت (۳۴۸۰ متر)، آتشکوه (۳۷۵۰ متر)، مهرچال (۳۹۱۲ متر)، پیرزن‌کلون (۳۸۴۲ متر) و در نهایت این خط ‌الرأس در قله هم‌هن با ارتفاع ۳۵۹۰ متر به اتمام می‌رسد و مسیر فرودش روستای امامه است. بعد از گذشتن از کوچه‌باغ‌های افجه به دشت هویج رسیدی برای صرف صبحانه توقف نیم ساعته داشتیم و از یال اصلی ریزان به سمت قله به راه افتادیم. روبروی این یال سنگ بزرگی قرار داشت که نشان‌دهنده مسیر صعود بود. بعد ازصعود قله و گرفتن چند عکس و با گرامیداشت یاد و خاطره کوهنورد جوان، مرحوم جعفر ناصری که یادبود آن بر روی قله نصب شده بود، برای فرود آماده شدیم

 

کمک سرپرست خانم شبنم دهقانی

جلودار آقای امیر آرزه

گزارش از خانم شبنم دهقانی

قله ریزان با ارتفاع ۳۵۷۵ متر در البرز مرکزی واقع شده است که در کنار خود قله مرتفع آتشکوه را دارد. مبدأ صعود این قله روستای افجه و دشت هویج است. قله ریزان بر روی خط‌الرأسی قرار دارد که از قله سیاه‌غارها با ارتفاع ۳۳۴۰ متر (روستای برگ‌ جهان) شروع می‌شود و قلل پرسون (۳۱۰۰ متر)، ریزان (۳۵۷۵ متر)، سیاه ‌لت (۳۴۸۰ متر)، آتشکوه (۳۷۵۰ متر)، مهرچال (۳۹۱۲ متر)، پیرزن‌کلون (۳۸۴۲ متر) و در نهایت این خط ‌الرأس در قله هم‌هن با ارتفاع ۳۵۹۰ متر به اتمام می‌رسد و مسیر فرودش روستای امامه است. بعد از گذشتن از کوچه‌باغ‌های افجه به دشت هویج رسیدی برای صرف صبحانه توقف نیم ساعته داشتیم و از یال اصلی ریزان به سمت قله به راه افتادیم. روبروی این یال سنگ بزرگی قرار داشت که نشان‌دهنده مسیر صعود بود. بعد ازصعود قله و گرفتن چند عکس و با گرامیداشت یاد و خاطره کوهنورد جوان، مرحوم جعفر ناصری که یادبود آن بر روی قله نصب شده بود، برای فرود آماده شدیم

 

کمک سرپرست خانم شبنم دهقانی

جلودار آقای امیر آرزه

گزارش از خانم شبنم دهقانی

فروش این محصول به پایان رسیده است