جستجو
فیلتر ها
بستن

برگزاری مجمع عمومی گروه کوهنوردان جوان اسلامشهر اسفند 91

مجمع عمومی گروه کوهنوردان جوان اسلامشهر در تاریخ اول اسفند ماه سال 91 با بیش از 20 عضو در سالن هلال احمر شهرستان اسلامشهر برگزار گردید.

QR-Code

در ابتدای این جلسه با گرامی داشت یاد همنورد عزیزمان علی محمد مهدور، به عوامل وقوع حادثه از دیدگاه همنوردان برنامه دماوند و نظریات سایر اعضای گروه پرداختیم تا با رعایت مواردی از قبیل پیروی تام از سرپرست برنامه مگر در مواقعی که تعداد نصف بعلاوه یک نفر با آن مخالف باشند، به همراه داشتن وسایل و تجهیزات کوهنوردی متناسب با برنامه و یادگیری طریقه استفاده از آن، برگزاری کلاس های مربوط از جمله کمک های اولیه، از وقوع حوادث مشابه جلوگیری کنیم.

در پایان از اعضا درخواست شد تا برای تنظیم برنامه ی شش ماهه ی اول سال 92 پیشنهادات خود را به شماره گروه پیامک کنند.

در ابتدای این جلسه با گرامی داشت یاد همنورد عزیزمان علی محمد مهدور، به عوامل وقوع حادثه از دیدگاه همنوردان برنامه دماوند و نظریات سایر اعضای گروه پرداختیم تا با رعایت مواردی از قبیل پیروی تام از سرپرست برنامه مگر در مواقعی که تعداد نصف بعلاوه یک نفر با آن مخالف باشند، به همراه داشتن وسایل و تجهیزات کوهنوردی متناسب با برنامه و یادگیری طریقه استفاده از آن، برگزاری کلاس های مربوط از جمله کمک های اولیه، از وقوع حوادث مشابه جلوگیری کنیم.

در پایان از اعضا درخواست شد تا برای تنظیم برنامه ی شش ماهه ی اول سال 92 پیشنهادات خود را به شماره گروه پیامک کنند.

فروش این محصول به پایان رسیده است