جستجو
فیلتر ها
بستن

برگزاری همایش کوهنوردان اسلامشهر

گردهمایی بزرگ کوهنوردان اسلامشهر

QR-Code

با حضور همه گروهها به میزبانی هئیت کوهنوردی اسلامشهر در سالن شهر داری مرکز برگزار شد .

در این گرد همایی مسئولین محترم اداره ورزش و جوانان و مسئولین محترم شهرداری و فرمانداری و شورای شهر اسلامشهر حضور داشتند

همچنین مهمانانی از فدارسیون کوهنوردی جمهوری اسلامی ایرانی و هئیت کوهنوردی استان تهران حضور داشتند

برداشت از گردهمایی :

فعالیت از گروههای شهرستان ، کامیابی هیئت شهرستان ... !

با حضور همه گروهها به میزبانی هئیت کوهنوردی اسلامشهر در سالن شهر داری مرکز برگزار شد .

در این گرد همایی مسئولین محترم اداره ورزش و جوانان و مسئولین محترم شهرداری و فرمانداری و شورای شهر اسلامشهر حضور داشتند

همچنین مهمانانی از فدارسیون کوهنوردی جمهوری اسلامی ایرانی و هئیت کوهنوردی استان تهران حضور داشتند

برداشت از گردهمایی :

فعالیت از گروههای شهرستان ، کامیابی هیئت شهرستان ... !

فروش این محصول به پایان رسیده است