جستجو
فیلتر ها
بستن

قله دارآباد مهر 92

برنامه: قله دارآباد منطقه: دارآباد تهران تاریخ اجرای برنامه: 1392/07/05 تعداد همنوردان: 25 نفر سرپرست: آقای پرویز قلی پور

QR-Code

قله دارآباد واقع در بخش البرز مرکزی و در جنوب شرقی قله توچال به فاصله 8 کیلومتری از آن قرار گرفته است. ارتفاع این قله حدوداً 3161 متر بوده که توسط یک خط الراًس و پس از عبور از تیغه های دارآباد به قله توچال متصل می شود. در سمت چپ قله دارآباد به فاصله حدوداً 2400 متر قله کلکچال به ارتفاع 3310 متر قرار دارد. برای رفتن به این منطقه باید ابتدا به میدان قدس (تجریش) رفته و از آنجا می توان هم با اتوبوس و هم با سواری تا دارآباد رفت.

قله دارآباد از چند مسیر صعود می شود. اولین و بهترین مسیر این قله از روی یال شن سیاه می باشد که پس از عبور از یال درازلش و کنار پادگان به قله ختم می شود و مسیر های دیگر از طریق یال های دره دارآباد صعود می شود.

شروع حرکت با 25 دقیقه تاخیر در ساعت 5:25 انجلم شد و در ساعت 6:30 به میدان دارآباد رسیدیم. بعد از معارفه ای که در همان ابتدای مسیر صورت گرفت، به سمت قهوه خانه سربند غلاک حرکت کردیم و بیست دقیقه بعد برای صرف صبحانه در قهوه خانه بودیم. حرکت از قهوه خانه در ساعت 7:40 انجام گرفت. در ساعت 9 به علت خستگی بعضی از اعضا و تشخیص سرپرست، گروه به دو قسمت تقسیم شد و گروه اول به سمت قله با سرعت بیشتری حرکت کرد و گروه دوم تا نزدیکی های یال درازلش حرکت کردند و بعد از آن به سمت پایین حرکت کردند تا با قرار قبلی که داشتند در قهوه خانه منتظر گروه اول شوند.

گروه اول هم در ساعت 11:15 موفق به صعود شد ولی در مسیر برگشت به علت آسیب دیدگی یکی از اعضا از ناحیه پا که به علت عدم استفاده از کفش مناسب صورت گرفته بود، به کندی به سمت پایین حرکت کردند به طوری که در ساعت 17 پای مینی بوس رسیدند. خوشبختانه آسیب دیدگی زیاد جدی نبود، ولی اگر در شرایط آب و هوایی دیگری بود حتما آسیبهای بیشتری را نه تنها همان فرد، بلکه کل هنوردان متحمل می شدند.

قله دارآباد واقع در بخش البرز مرکزی و در جنوب شرقی قله توچال به فاصله 8 کیلومتری از آن قرار گرفته است. ارتفاع این قله حدوداً 3161 متر بوده که توسط یک خط الراًس و پس از عبور از تیغه های دارآباد به قله توچال متصل می شود. در سمت چپ قله دارآباد به فاصله حدوداً 2400 متر قله کلکچال به ارتفاع 3310 متر قرار دارد. برای رفتن به این منطقه باید ابتدا به میدان قدس (تجریش) رفته و از آنجا می توان هم با اتوبوس و هم با سواری تا دارآباد رفت.

قله دارآباد از چند مسیر صعود می شود. اولین و بهترین مسیر این قله از روی یال شن سیاه می باشد که پس از عبور از یال درازلش و کنار پادگان به قله ختم می شود و مسیر های دیگر از طریق یال های دره دارآباد صعود می شود.

شروع حرکت با 25 دقیقه تاخیر در ساعت 5:25 انجلم شد و در ساعت 6:30 به میدان دارآباد رسیدیم. بعد از معارفه ای که در همان ابتدای مسیر صورت گرفت، به سمت قهوه خانه سربند غلاک حرکت کردیم و بیست دقیقه بعد برای صرف صبحانه در قهوه خانه بودیم. حرکت از قهوه خانه در ساعت 7:40 انجام گرفت. در ساعت 9 به علت خستگی بعضی از اعضا و تشخیص سرپرست، گروه به دو قسمت تقسیم شد و گروه اول به سمت قله با سرعت بیشتری حرکت کرد و گروه دوم تا نزدیکی های یال درازلش حرکت کردند و بعد از آن به سمت پایین حرکت کردند تا با قرار قبلی که داشتند در قهوه خانه منتظر گروه اول شوند.

گروه اول هم در ساعت 11:15 موفق به صعود شد ولی در مسیر برگشت به علت آسیب دیدگی یکی از اعضا از ناحیه پا که به علت عدم استفاده از کفش مناسب صورت گرفته بود، به کندی به سمت پایین حرکت کردند به طوری که در ساعت 17 پای مینی بوس رسیدند. خوشبختانه آسیب دیدگی زیاد جدی نبود، ولی اگر در شرایط آب و هوایی دیگری بود حتما آسیبهای بیشتری را نه تنها همان فرد، بلکه کل هنوردان متحمل می شدند.

فروش این محصول به پایان رسیده است