جستجو
فیلتر ها
بستن

قله کهار مهر 92

برنامه: قله کهار منطقه: جاده چالوس _ کرج تاریخ اجرای برنامه: 1392/07/26 تعداد همنوردان: 10 نفر سرپرست: آقای ارسلان قلی پور

QR-Code

جغرافیا: قله کهار در حاشیه شرقی البرز غربی قرار گرفته ،از سمت جنوب به دره چالوس و رودخانه کرج وازسمت شمال به دره پهناور طالقان محدود می شود. جبهه شمالی قله کهار(کاهار) و خط الراس غربی آن کاملا مشرف به منطقه طالقان است و خط الراس شرقی آن مشرف به گردنه عسلک و دره های آزادبر و کهنه ده می باشد که در نهایت به روستای گچسر ختم می شود

خط الراس شرقی کهار به ترتیب قلل و نتار ۳۹۶۵ متر - هفت خوان ۳۹۷۵ - کلاش ۳۸۵۰ و کرچان ۳۸۰۰ متر را دارا میباشد. خط الراس غربی کهار شامل قلل ناز ۴۱۰۸- ماشه نو ۴۰۰۰ - کروج ۳۵۰۰ - گزآتایورد ۳۳۰۰ و ارژنگ می باشد

پوشش گیاهی منطقه: چای کوهی ، آویشن و سیب وصنوبر است

مسیردسترسی: در مسير جاده چالوس40 كيلومتر به سمت شمال ، بعد ازروستاي پل خواب ، جاده سمت چپ ، به روستای کلوان ميرسد.

كه اگه در مسير شرق رودخانه حركت كنيم به كوهستان ميرسد.

امکانات: در جبهه جنوبی کهار وناز دوجان پناه وجود دارد ۱-جانپناه ناز در ارتفاع۲۹۰۰متری به نام سیادر۲- جانپناه کهار در ارتفاع ۳۱۹۳ متری به نام کهار ،همچنین در مسیر جنوبی قلل کرچان و کلاش ویا جانپناهی مخروبه موسوم به کامک وجود دارد.

دسترسی به آب: در زمستان فقط در روستا – در تابستان چند چشمه در مسیر وجود دارد.

طبق هماهنگی های قبلی در ساعت 5 صبح از سرنوری حرکت کردیم. حدود 40 کیلومتری جاده چالوس سمت چپ جاده ای است که به سمت روستای کلوان می رسد. در ساعت 6:50 از روستای کلوان حرکت کردیم و در حدود سه ساعت بعد به پناهگاه رسیدیم. کنار پناهگاه چشمه ی آبی وجود دارد که در اکثر مواقع آب دارد. بعد از صرف صبحانه در ساعت 10:50 به همراه هفت نفر از همنوردان به سمت قله حرکت کردیم که بدون مشکل خاصی در ساعت 13:30 بالای قله رسیدیم. بعد از حدود نیم ساعت استراحت و گرفتن عکس به سمت پناهگاه حرکت کردیم و در ساعت 15:10 به پناهگاه رسیدیم. بعد از حدود یک ساعت که صرف نهار و استراحت شد به سمت پائین حرکت کردیم و در ساعت 18 همگی 10 نفر همنورد گروه کوهنوردان جوان اسلامشهر سوار ماشین شدند و به سمت اسلامشهر حرکت کردند.

گزارش و عکس از ارسلان قلی پور

جغرافیا: قله کهار در حاشیه شرقی البرز غربی قرار گرفته ،از سمت جنوب به دره چالوس و رودخانه کرج وازسمت شمال به دره پهناور طالقان محدود می شود. جبهه شمالی قله کهار(کاهار) و خط الراس غربی آن کاملا مشرف به منطقه طالقان است و خط الراس شرقی آن مشرف به گردنه عسلک و دره های آزادبر و کهنه ده می باشد که در نهایت به روستای گچسر ختم می شود

خط الراس شرقی کهار به ترتیب قلل و نتار ۳۹۶۵ متر - هفت خوان ۳۹۷۵ - کلاش ۳۸۵۰ و کرچان ۳۸۰۰ متر را دارا میباشد. خط الراس غربی کهار شامل قلل ناز ۴۱۰۸- ماشه نو ۴۰۰۰ - کروج ۳۵۰۰ - گزآتایورد ۳۳۰۰ و ارژنگ می باشد

پوشش گیاهی منطقه: چای کوهی ، آویشن و سیب وصنوبر است

مسیردسترسی: در مسير جاده چالوس40 كيلومتر به سمت شمال ، بعد ازروستاي پل خواب ، جاده سمت چپ ، به روستای کلوان ميرسد.

كه اگه در مسير شرق رودخانه حركت كنيم به كوهستان ميرسد.

امکانات: در جبهه جنوبی کهار وناز دوجان پناه وجود دارد ۱-جانپناه ناز در ارتفاع۲۹۰۰متری به نام سیادر۲- جانپناه کهار در ارتفاع ۳۱۹۳ متری به نام کهار ،همچنین در مسیر جنوبی قلل کرچان و کلاش ویا جانپناهی مخروبه موسوم به کامک وجود دارد.

دسترسی به آب: در زمستان فقط در روستا – در تابستان چند چشمه در مسیر وجود دارد.

طبق هماهنگی های قبلی در ساعت 5 صبح از سرنوری حرکت کردیم. حدود 40 کیلومتری جاده چالوس سمت چپ جاده ای است که به سمت روستای کلوان می رسد. در ساعت 6:50 از روستای کلوان حرکت کردیم و در حدود سه ساعت بعد به پناهگاه رسیدیم. کنار پناهگاه چشمه ی آبی وجود دارد که در اکثر مواقع آب دارد. بعد از صرف صبحانه در ساعت 10:50 به همراه هفت نفر از همنوردان به سمت قله حرکت کردیم که بدون مشکل خاصی در ساعت 13:30 بالای قله رسیدیم. بعد از حدود نیم ساعت استراحت و گرفتن عکس به سمت پناهگاه حرکت کردیم و در ساعت 15:10 به پناهگاه رسیدیم. بعد از حدود یک ساعت که صرف نهار و استراحت شد به سمت پائین حرکت کردیم و در ساعت 18 همگی 10 نفر همنورد گروه کوهنوردان جوان اسلامشهر سوار ماشین شدند و به سمت اسلامشهر حرکت کردند.

گزارش و عکس از ارسلان قلی پور

فروش این محصول به پایان رسیده است